Dobrodošli v Modul Ninja Shop

Splošni pogoji uporabe partnerskega (affiliate) program trgovine koda.ninja

Za pridružitev partnerskemu (affiliate) programu trgovine koda.ninja se je potrebno strinjati s pogoji uporabe partnerskega programa podjetja Moja koda d.o.o.. Z registracijo v partnerski program se smatra, da ste te pogoje razumeli in sprejeli.

1. Kdo se nam lahko pridruži? 

V naš partnerski program se lahko pridružijo vse pravne osebe, ki bodo pri registraciji navedle pravilne podatke. V primeru, da pravna oseba navede nepopolne ali napačne podatke, si pridržujemo pravico do blokade partnerskega računa in zaslužka. Prav tako si zadržujemo pravico, da po lastni presoji zavrnemo sodelovanje s komerkoli. Partnerji ne smejo odpreti več kot en (1) račun. Podvojeni računi bodo nemudoma izbrisani.

2. Partnerji se zavezujejo, da bodo:

1. Da bo promocijski materijal in vsa vsebina na strani unikatna in ne bo kršila avtorskih ali licenčnih pravic.

2. Poskrbeli za pravilno delovanje vseh partnerskih povezav. Moja koda d.o.o.. ni dolžan preverjati pravilno delovanje povezav in obveščati partnerjev o nedelujočih povezavah. Prav tako ni odgovoren za morebitne izgubljene provizije zaradi nepravilnega delovanja povezav.

3. Da bodo po potrebi dopolnili ali prilagodili vsebino strani v primeru spremembe pravilnika uporabe partnerskega programa trgovine koda.ninja. Upravljalec partnerskega programa pa se zavezuje, da bo o vseh spremembah predčasno obvestil vse partnerje prek elektronske pošte.

4. Da bodo vse objave in promocijski material objavljen v skladu s pravilnikom partnerskega programa koda.ninja. Upravitelj partnerskega programa lahko po lastni presoji obvesti partnerja o kršitvi in zahteva odpravo kršitev. Ob večkratni kršitvi se lahko račun partnerja tudi zablokira.

5. Da bo njihova stran v skladu z zakonodajo in pravilniki Republike Slovenije.

6. Da bodo objavljali partnerske povezave le na straneh v njihovi lasti in straneh za katere imajo dovoljenje za upravljanje.

7. Da bodo posredovali vse pristajalne strani, oglasne kreative in druge pripomočke pri promociji spletne strani koda.ninja v predogled odgovorni osebi v podjetju Moja koda d.o.o. za affiliate program (boris@koda.ninja).

3. Partnerji se zavezujejo, da ne bodo:

1. Da ne bodo objavljali partnerskih povezav in ostalega promocijskega materiala na straneh z nezakonito, rasistično, sovražno in ostalo vsebino, ki bi lahko škodila ugledu spletne trgovine koda.ninja in podjetju Moja koda d.o.o.. Upravljalec partnerskega programa si pridržuje pravico za prepoved objavljanje partnerskih povezav na straneh po lastni presoji.

2. Partner se zavezuje, da ne bo v nobeni obliki zavajal obiskovalce o njegovi povezavi s trgovino koda.ninja ali podjetjem Moja koda d.o.o. in se izdajal za uradnega zastopnika.

3. Da ne bodo navajali neresnične in nepreverjene trditve o produktih, ki jih prodaja spletna trgovina koda.ninja in podjetje Moja koda d.o.o.

4. Uporabljali domen, ki vsebujejo blagovne znamke ali imena izdelkov brez pisnega dovoljenja lastnika blagovne znamke ali izdelka.

5. Promovirali produkte preko elektronske pošte (mailing liste) osebam, od katerih niste dobili dovoljenje za pošiljanje komercialnih sporočil. V primeri spam-anja preko elektronske pošte, se partnerju nemudoma zablokira račun.

6. Da ne bodo zakupovali ključnih besed v oglaševalskem sistemu Google AdWords, ki vsebujejo imena blagovnih znamk podjetja Creing, vključno z imeni izdelkov. Izjeme so določeni izdelki katere posreduje odgovorni za affiliate program v podjetju Moja koda d.o.o..

4. Izplačila

Izplačila se izvedejo enkrat mesečno za preteklo obračunsko obdobje, vendar le v primeru da je partner dosegel višino minimalnega izplačila (50€). Obračunsko obdobje traja od prvega do zadnjega v mesecu, izplačilo pa med 15.-20. v naslednjem mesecu. Npr. Izplačila za junuar se izvedejo med 15.-20. februarju. Partner mora na podjetje Moja koda d.o.o. poslati račun na katerem je znesek za plačilo, ki ga ima vsak affiliate v nadzorni plošči affiliate programa.

Znesek dogovorjene provizije se obračuna od vrednosti naročenega izdelka (brez DDV) in ne velja za poštnino, darilno zavijanje, itd.

Do provizije ste upravičeni samo pri uspešno zaključenih prodajah. Neprevzete pošilke se ne štejejo za uspešno zaključene prodaje. Reklamacije, ki so del Moja koda 100 % garancije zadovoljstva se štejejo za uspešno zaključeno prodajo.

5. Prekinitev sodelovanja

V primeru, da partner krši pravila uporabe, se lahko sodelovanje s partnerskim programom trgovine koda.ninja nemudoma prekine. Če lastnik ali upravitelj partnerskega programa presodi, da sodelovanje s partnerjem kakorkoli škodi trgovini koda.ninja ali podjetju Moja koda d.o.o., si pridržuje pravico do prekiniteve sodelovanja.

Partner lahko prekine sodelovanje tudi sam. O tem lahko obvesti upravitelja partnerskega programa preko elektronske pošte info@koda.ninja. Zaprtje računa bo opravljeno najpozneje v 5 delavnih dneh.

V primeru prekinitve sodelovanja, bo podjetje Moja koda d.o.o. poravnalo svoje obveznosti do partnerja najkasneje v šestdesetih (60) dneh po prekinitvi sodelovanja. Podjetje Moja koda d.o.o. v nobenem primeru ni dolžno poravnati zneskov nižjih od 50€.

Prav tako nismo dolžni izplačati provizij našim partnerjem če je ugotovljeno, da so kršili pravila sodelovanja.

6. Garancije

Podjetje Moja koda d.o.o. v nobeni obliki ne garantira, da boste s sodelovanjem v partnerskem programom trgovine koda.ninja zaslužili.

7. Splošno

Vsi sodelojoči se strinjajo, da podjetje Moja koda d.o.o. ne odgovarja za nobene propadle investicije ali projekte partnerjev, ki so jih izvedeli v okviru sodelovanja v affiliate programu trgovine koda.ninja.

8. Pravni spori 

Vsi sodelojoči v partnerskem programu se strinjajo, da se bodo vsi morebiti spori reševali na miren in sporazumen način. V primeru, da rešitev spora na tak način ni možna, je za reševanje le-tega pristojno sodišče v Celju.